Contenuto principale

Motorne ladje: ladijski pravilnik

Odobren s sklepom Pokrajinskega sveta št. 28 z dne 22.04.2004 
Trieste Trasporti d.d. priporoča vsem potnikom, naj na vsak način poskrbijo za lastno varnost, za varnost oseb, za katere so odgovorni ter za varnost ostalih potnikov ter naj polagajo največjo pozornost ob vkrcanju in izkrcanju s tem, da se držijo navodil posadke ter da ne tekajo po območju ladijskega priveza ali po mostičih, ki utegnejo biti spolzki zaradi vlage.

Kovčke, torbe, nahrbtnike in vse večje predmete, ki jih je kapitan dovolil vkrcati, je treba odložiti v prtljažniku; če njih mere presegajo dovoljeno velikost (25x30x50 cm) morajo lastniki plačati vozovnico, ki odgovarja vozovnici za prevoz koles.

Določeni so število in pogoji vkrcanja in prevoza koles in motornih koles na krovu motornih ladij javnega potniškega prometa kot izhaja iz dovoljenja pristaniške kapitanije.

Na vseh pomorskih progah, ki jih upravlja Trieste Trasporti d.d., je dovoljeno vkrcanje in prevoz domačih živali in sicer s sledečimi omejitvami:

 • prevoz psov je dovoljen edino, če imajo nagobčnik in so na povodcu;
 • prevoz psov za spremstvo slepih oseb je brezplačen na vseh motornih ladjah;
 • brezplačen je prevoz majhnih psov, če so v primerni košari velikosti normalne že dovojene prtljage (25x30x50 cm) in ki onemogoča vsakršen stik z zunanjostjo;
 • ni dovoljen prevoz več kot enega psa srednje velikosti ali večjega psa na potnika in več kot dveh psov na ladjo (omejitev ne velja za pse, ki vodijo slepce);
 • brezplačni prevoz drugih domačih živali v košarah velikosti normalne že dovoljene prtljage, ki onemogočajo vsakršen stik z zunanjostjo in vsekakor ne več kot ene košare na potnika;
 • če žival pomaže, poškoduje plovilo ali kakorkoli povzroči škodo potnikom ali predmetom, mora lastnik zadevno škodo poravnati medtem ko je družba oproščena vsakršne odgovornosti.

POTNIKI SO ŠE POSEBEJ DOLŽNI DRŽATI SE SLEDEČIH PREDPISOV IN VEDENJA:

 • predati mesto pohabljencem in invalidom, za katere so rezervirani in označeni posebni sedeži (27. člen zakona št. 118 z dne 30.3.1971) ter pomagati ostarelim osebam ter nosečim ženskam ali ženskam z otroki;
 • ne poskušati vkrcanja in/ali izkrcanja, ko ladja še plove ali se premika ali preden se je dokončni privezala ob pomol ali pristajalni mostič:
 • ne se vkrcati ali izkrcati tako, da preskočijo ograjo ladijskega krova;
 • ne potovati sklonjeni preko krova;
 • ne postajati na predelih krova, ki niso namenjeni potnikom;
 • ne naslanjati nog na sedeže in ladijsko ograjo;
 • med plovbo ni dovoljeno krošnjariti, kakorkoli nadlegovati potnike, dotikati se ali poškodovati ladijske naprave, še posebej gasilne aparate in reševalno opremo.

Za nespoštovanje teh predpisov so predvidene kazni po deželnem zaknu št. 20 z dne 7.5.1997, kasnejših spremembah in dopolnilih ter po zakonskih predpisih, na katere se nanaša.

NA VSEH PLOVILIH, NAMENJENIH JAVNEMU POTNIŠKEMU PROMETU, JE KAJENJE PREPOVEDANO

Tržaška pokrajinska uprava kot koncedent prevozne službe odobri uradne vozne rede pomorskih prog, ki so javno razobešeni na mestih pristankov. Spremembe voznih redov ali prog, ki jih odobri ustanova-koncedent bomo nemudoma objavili.

Razen če ni drugače določeno, veljajo navadne enosmerne vozovnice za predvideno vožnjo ter jih ni mogoče izplačati ali zamenjati.

Poimenske abonmajske vozovnice za celoletne pomorske proge veljajo za vse vožnje neglede na datum nakupa ter jih je treba uporabiti v teku leta njih izdaje.

Abonmajske vozovnice za poletne pomorske proge veljajo za obdobje trajanja te službe in vsekakor edino za leto njih izdaje.

Vozovnico je treba hraniti vse do izkrcanja za morebitne kontrole s strani inšpektorjev prevoznega podjetja.

Kontrola bo mogoča tudi na suhem, izključno na pomolu pristanka motorne ladje, ob izkrcanju potnikov.

Dopusten je brezplačen prevoz otrok, visokih manj kot 1 meter, in sicer največ 3 otrok na odraslega spremljevalca.

Pomanjkanje veljavne vozovnice ali abonmaja oziroma njegova nepravilna uporaba se kaznuje po deželnem zakonu št. 20/97, kasnejših spremembah in dopolnilih.

Družba Trieste Trasporti d.d. ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za morebitne zamude vsled višje sile ali izredno velikega števila potnikov. V primeru megle ali posebno neugodnih vremenskih in morskih razmer bodo lahko po brezprizivni presoji kapitana v službo vnesene spremembe oziroma bo lahko deloma ali v celoti ukinjena. Trieste Trasporti d.d. se oprošča svojim potnikom za nevšečnosti, ki jih bodo neogibno doletele v takih primerih.

Kdor poveljuje ladji lahko prekine plovbo, zmanjša njeno hitrost ali se ustavi na mestu, ki ga vozni redi ne predvidevajo, iz kateregakoli razloga v zvezi z varnostjo potnikov.

Število potnikov, ki jih je mogoče vkrcati na vsako plovilo, ne sme presegati vrednosti, ki jo je nakazal italijanski pomorski register za odgovarjajočo ladjo. Kdor poveljuje ladji se ne sme odvezati in mora zahtevati, da se izkrcajo potniki, ki presegajo dovoljeno število ter ne sme odpluti, dokler se le-ti ne odzovejo vabilu.

Morebitni spori bodo poravnani po italijanskem zakonu. Pristojno sodišče je v Trstu z izključitvijo pristojnosti vsakega drugega mesta ali države.