Contenuto principale

Urad za stike z javnostjo

Za Trieste Trasporti so pripombe, pobude in pritožbe uporabnikov pomemben kazalnik kakovosti opravljenih storitev, obenem pa predstavljajo odlično priložnost za ugotovitev morebitnih pomanjkljivosti in izboljšanje storitev.

Vsaka prejeta pripomba se najprej vnese v podatkovno bazo podjetja, nato se z vsebino le-te seznanijo zainteresirane oddelke in poslovodstvo.
Postopek obravnavanja pritožb je natančno opredeljen tako na izvedbeni kot organizacijski ravni in certificiran.

Za reševanje pritožb je zadolžen Urad za stike z javnostjo (URP). Urad nudi informacije o opravljenih storitvah, širi informacijsko gradivo (vozni redi, sheme linij, ipd.), obravnava pripombe, predloge, prošnje in pritožbe uporabnikov, komunicira z raznimi internimi oddelki in poišče najprimernejše rešitve za hitro informiranje stranke.

Uporabnik, ki želi podati pritožbo, mora obvezno navesti vse potrebne podatke, ki omogočajo precizno rekonstrukcijo dogodka ali zagotavljajo reševanje prijavljenega problema, kakor tudi svoje osebne podatke in naslov (anonimne pritožbe se ne upoštevajo).

Pripombe in pritožbe lahko posljete druzbi prek spletnega mesta www.tplfvg.it.

Trieste Trasporti s.p.a. upošteva vašo zasebnost, posredovane podatke pa obravnava skladno z določili italijanske zakonodaje o varovanju osebnih podatkov (zakon. ur. št. 196/03 in naknadne spremembe).