Contenuto principale

Storitve za invalide

disabili-01V zadnjih letih je podjetje Trieste Trasporti nabavilo avtobuse, ki omogočajo dostop invalidom, 245 avtobusov je nizkopodnih, 181 pa je opremljenih z avtomatizirano izvlečno klančino za lažje vstopanje gibalno oviranih oseb, invalidov in starejših.

Manjši avtobusi niso opremljeni za invalide, ker je namestitev primerne opreme tehnično neizvedljiva in ker ti avtobusi vozijo po poteh (manjši prostori, strme poti, ipd.), ki niso povsem primerne za te namene.

Inovativne naprave, kot je funkcija nagibanja vozila (kneeling), omogočajo lažje vstopanje in izstopanje gibalno oviranih potnikov na postajališčih.

Vsi avtobusi opremljeni za prevoz invalidov so linijski avtobusi, gibalno oviranim osebam je tako zagotovljena enaka dostopnost do prevoza kot ostalim potnikom.

V vozilu je poseben prostor opremljen skladno z veljavno zakonodajo (s sistemom za blokiranje vozička, s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi) za udobnejšo vožnjo invalidov.

Svobodno gibanje oseb z gibalnimi težavami in posledična odprava arhitektonskih ovir, ki invalidom otežujejo prosto gibanje, sta eden od ciljev, ki jih podjetje želi doseči s sprejetjem takih rešitev.