Contenuto principale

Podatki o družbi

Družbeniki

AMT Trasporti S.r.l. (60,06%)
ARRIVA Italia S.r.l. (39,93%)
RATP Pariz (0,01%)

Upravni odbor

Predsednik – Pier Giorgio LUCCARINI
Izvršni direktor – Aniello SEMPLICE
Svetovalci upravnega odbora: Alberto Francesco Michele TONEATTO, Gabriella REBESCHINI, Federica DEGLI IVANISSEVICH

Nadzorni odbor

Predsednica Marina MONASSI
člana Alessandro Luigi Maria PAMPURI in Alberto CAPPEL
nadomestna člana Francesco BATTAGLIA in Matteo Eugenio MORETTI

Vodstvo

Direktor operative – Roberto GERIN
Direktor komercialnega sektorja – Massimiliano GOSTOLI
Direktor sektorja za upravne in finančne zadeve ter za nadzor upravljanja – Sandra DEL PIN
Direktor sektorja Upravljanje tramvajske proge – Andrea CERVIA
Direktor za človeške vire in organizacijo – Diego REGAZZO