Contenuto principale

Kratek zgodovinski opis javnega prevoza v Trstu

Prvi mestni tramvaj s konjsko vprego je po Trstu začel voziti 30. marca 1876, to je leto kasneje od Pariza, sicer pa leto pred Rimom in Bologno in šest let pred Milanom.

Koncesija za upravljanje storitve je bila dodeljena družbi Società Triestina Tramway, ki je uvedla prve tramvajske proge. 2. oktobra 1900 je začela delovati prva električna proga med Barkovljami in Bošketom; leta 1921 je bila ustanovljena občinska družba javnih mestnih tramvajev – Azienda Comunale Tranvie Municipali (od tega leta in vse do danes zgodovina mestnega prevoza sovpada z zgodovino javne družbe).

acegat16. julija 1934 je nastala občinska družba za oskrbo z električno energijo, plinom, vodo in tramvaj – Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie (A.C.E.G.A.T.), leta1935 pa je po ulicah Sv. Vida začel voziti prvi trolejbus. Velja pripomniti, da se je z ustanovitvijo družbe A.C.E.G.A.T. zaključil niz pobud, v sklopu katerih je občinska uprava od polovice prejšnjega stoletja neposredno upravljala osrednje gospodarske javne službe. Na področju javnih prevozov je že leta 1913 uvedla prvo občinsko tramvajsko progo, ki je povezovala Goldonijev trg, predor in Sv. Soboto in je bila popolnoma neodvisna od zasebnih prog. Od leta 1970 je A.C.E.G.A.T. prevzela vodenje openskega tramvaja, ki ga je dotedaj upravljala Občina. S tem je mesto Trst zagotovilo delovanje svojevrstne tramvajske proge, ki je širši javnosti znana kot »Openski tramvaj«.

Azienda-Consorziale-TrasportiDružba je kasneje prevzela ostale zasebne družbe (na primer družbo La Carsica), ki so upravljale nekatere obmestne proge.
Leta 1977 (uradno ustanovitev družbe A.C.T. je septembra 1975 sprejelo odborništvo za lokalne skupnosti dežele Furlanije-Julijske krajine) je bila na pobudo vseh občin Tržaške pokrajine ustanovljena Konzorcijska prevozna družba – Azienda Consorziale Trasporti, v katero sta se združili prevoznik oddelek družbe A.C.E.G.A.T. in miljska družba A.C.N.A. (Občinska družba za pomorstvo in avtobusni prevoz – Azienda Comunale Navigazione Autoservizi).

Leta 1994 je bila konzorcijska družba spremenjena v posebno družbo po določilih zakona št. 142/90 (reforma lokalne samouprave), obenem pa se je začel pomemben na tehnološki inovaciji temelječ razvojni projekt javnega prevoza v tržaški pokrajini.

Vstopili smo v novo stoletje

Čas, v katerem živimo, lahko označimo kot izredno pomemben mejnik za javni prevoz tako v Italiji kot v deželi Furlaniji-Julijski krajini in v Trstu.

Politično-strateška odločitev, ki predvideva odpravo monopola javnih služb in vodi k zagotavljanju konkurenčnosti svetovnega prostega trga tudi znotraj javnih služb, je bila prvič uresničena v Furlaniji-Julijski krajni prav na področju javnega prevoza.

NASTALA JE TAKO DRUŽBA TRIESTE TRASPORTI S.P.A.