Contenuto principale

Etični kodeks

Organizacijski model skladno z zakonskim uredno št. 231/2001

Zakonska uredba št. 231 z dne 8. junija 2001 je uvedla nova pravila o upravni odgovornosti družb (pravnih oseb), to je odgovornost upraviteljev, zaposlenih in subjektov, neposredno podvrženi vodstvu ali nadzoru družbe, za poskus ali storitev nekaterih prekrškov v interesu ali v korist družbe. V tem primeru družbena odgovornost se uveljavlja skupaj z odgovornostjo fizične osebe, ki je dejansko storila prekršek.

Odgovornost družbe je izključena, v kolikor je podjetje pred storitvijo prekrška sprejelo in uspešno uvedlo primerne organizacijske, upravne in nadzorne modele (ukrepe) za preprečevanje omenjenih prekrškov.

Skladno z zakon. uredbo št. 231 z dne 8. junija 2001, ob upoštevanju ASSTRA smernic za oblikovanje teh ukrepov in s ciljem zagotavljanja ustreznih pogojev za pravilno in transparentno poslovanje je družba TRIESTE TRASPORTI S.p.A. sprejela s sklepom upravnega odbora z dne 8. julija 2008 svoj Etični kodeks in ustanovila Nadzorni organ.

Prenesite Etični kodeks v pdf formatu